Usluge i aktivnosti

Usluge i aktivnosti koje pruža Kuća plamena mira

Edukacija

Škola jezika, škola muzike, škola slikanja, škola glume, tribine na temu ljudskih prava, debate u cilju razvoja demokratskog civilnog društva, volontiranje, socijalna motivacija, jačanje prava mladih.

Inkluzija socijalnih kategorija

Kuća plamena mira sarađuje sa javnim ustanovama i nevladinim organizacijama koje se bave obrazovanjem i opštim statusom osoba sa smetnjama u razvoju te populacijom iz drugih osjetljivih kategorija.

Organizacija manifestacija

Koncerti, pozorišne predstave, proslave, obilježavanje važnih datuma; muzičke, scenske i likovne radionice; radionice o permakulturi, zdravoj ishrani, kuhanju; radionice o zdravom stilu života, TV emisije, FILM, festivali za mlade.

Projekti i manifestacije Kuće plamena mira:

- Dječji festival „Djeca Tuzle“ -
- Park mira -
-Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju-
- Međunarodni dan porodice 15. maj -
- Dan planete zemlje 22. april -
- Svjetski Dan muzike 21. juni -
- Dan mira 21. septembar -
- Dan ljudskih prava 10. decembar -
-Dan dječje radosti 31. decembar -

Festivali u Kući mira:


- Dani astronomije u Tuzli -

- Ethno BiH muzički festival mladih -

-Kaleidoskop festival umjetnosti mladih-

- Likovna kolonija „Slovenci u Tuzli“ -

O Kući plamena mira

O Kući plamena mira

Udruženje Kuća plamena mira organizuje i vodi aktivnosti u objektu Kuća plamena mira. Fondacija „Fred foundation“ iz Nizozemske je još davne 1994. godine otpočela sa filantropskim nastojanjima uz pomoć sportista koji su učestvovali na Zimskim olimpijskim igrama 1984. godine u Sarajevu, lokalne zajednice te velikog broja ljudi dobre volje,da jedan ovakav jedinstveni objekat sa nazivom Peace flame house – Kuća plamena mira zaživi u Tuzli kao snažan doprinos pomirenju i razvoju kulture u Bosni i Hercegovini. 2003. godine je izgrađena Kuća plamena mira. Danas je Kuća plamena mira dom udruženjima koja rade i nose poruku mira, tolerancije, te koja rade na jačanju svijesti građana o društvenim potrebama kroz različite radionice na teme građanskih vrijednosti, kulture življenja i obrazovanja.

Udruženja

Udruženja koja djeluju u sklopu Kuće plamena mira
"akustiKum"
"akustiKum"
Neformalna edukacija mladih u muzici, orkestar BalsiKa, muzički studio.
AD "Polaris"
AD "Polaris"
Popularizacija naučnih dostignuća.
"Pozorište mladih Tuzle"
"Pozorište mladih Tuzle"
Mjesto zdravog odrastanja.
PG "Dirty Angels Crew"
PG "Dirty Angels Crew"
Ples, hip hop, mladi.
"Franjo Leder"
"Franjo Leder"
Škola slikanja, grafika, design.
"YOGA"
"YOGA"
Živi zdravo!
"Laboratorium"
"Laboratorium"
Bookvalno, pogled na svijet sa druge strane.
"Asocijacija srednjoškolaca BiH"
"Asocijacija srednjoškolaca BiH"
Društvo po mjeri mladih.

Prijatelji Kuće plamena mira

Donirajte:

Naziv primatelja: Kuća plamena mira
Broj transakcijskog računa: 1995060034066364
Sparkasse bank Tuzla
Svrha doznake: Donacija

Dešavanja / najava događanja: