Obilježavanje Dana Down sindroma

Nakon uspješnih radionica mladih sa djecom sa smetnjama u razvoju u jedinstvenom prostoru Kuće plamena mira obilježen je Dan Downovog sindroma gdje su mladi predstavili svoj rad gostima i ukazali na najljepši mogući način – druženjem, pjesmom i plesom, na potrebu uključenosti u društvene tokove i radost uspjeha među svim kategorijama društva. Mladi iz udruženja „akustikUm“, u saradnji sa udruženjima koja rade u Kući plamena mira, radili su na pripremanju programa za obilježavanje ovog dana te su tom prilikom pisali pjesme, smišljali melodije, slikali, crtali, plesali i dijelili radost učenja sa svim zainteresovanim za rad.

Hvala Malom srcu, hvala Gradu Tuzla, hvala svi udruženjima koji su radili na projektu, hvala svima koji pronađu vrijeme da čuju i vide šta imamo da pokažemo !!

Kuća plamena mira

slika down sindrom 4slika down sindrom 2

slika down sindrom 1
slika down sindrom 3