ARTIST@WORK-Radionice fotografije i stripa

ARTIST@WORK-Radionice fotografije i stripa

U saradnji sa Udruženjem  “Tuzlanska Amica” , koje  je partner na zanimljivom međunarodnom projektu pod nazivom “Artists@Work – Creativity for Justice and Fairness in Europe” / KREATIVNOST ZA PRAVDU I PRAVIČNOST U EVROPI/,                   u Kući plamena mira bit će održana tri ciklusa radionica fotografije i stripa. Prvi ciklus […]