Promocija priručnika BITI RODITELJ DJETETA SA POSEBNIM POTREBAMA

U sklopu projekta Servis Centra Soci Tuzla, podržanog od USAID-a,  07. februara 2018. godine, u Kući plamena mira promovisan je priručnik BITI RODITELJ DJETETA SA POSEBNIM POTREBAMA- Zakonski okvir i mogućnosti.

Priručnik je namijenjen osobama kojima je zbog različitih društvenih i životnih situacija potrebna dodatna podrška, njima samima ili njihovom djetetu, kako bi ravnopravno i uspješno bili uključeni u lokalnu zajednicu i ostvarili prava koja im pripadaju. Također, priručnik je namijenjen i stručnjacima različitih profila koji rade sa djecom sa posebnim potrebama, kako bi tokom svog rada razvili human i holistički pristup prema porodici djeteta sa teškoćama u razvoju.

20180207_115023 20180207_112123