Poziv za radionice -Plamen mira za sve

UG Kuća plamena mira Tuzla, uz podršku Grada Tuzla, u saradnji sa članovima Kuće plamena mira, pokreće novi ciklus besplatnih radionica koje finansira Fred Foundation.

Ovim projektom,  pod nazivom Plamen mira za sve, bit će realizovane radionice za osobe treće životne dobi i rad sa djecom i za djecu sa smetnjama u razvoju.

Neke od aktivnosti ovog ciklusa radionica su:

– muzičke radionice za djecu sa autizmom (individualni i grupni rad),

– teatarske radionice za djecu sa autizmom,

– radionice za djecu bez roditeljskog staranja;

-SpaceCraft obrazovne radionice za djecu i mlade iz posljednjih naučnih dostignuća

 

– radionice za penzionere i osobe treće životne dobi iz oblasti:

 joge, muzike, slikanja, informatičkog opismenjavanja, šivanja

 

Prijaviti se možete na mail: kucaplamenamira@gmail.com

Ili telefonom na 035 276 330

Dobrodošli!!

kpm foto