Mali kabare-javna radionica 31.01.2020.

U petak, 31.01.2020., sa početkom u 10:00 sati, u Kući plamena mira organizujemo javnu radionicu sa polaznicima i njihovim roditeljima, na projektu MALI KABARE ,u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javne radionice biće organizovane svakog posljednjeg petka u mjesecu, do kraja juna 2020. godine.

ReLOaD LOGO