Javni poziv

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), 

UG Kuća plamena mira Tuzla realizuje projekat MALI KABARE, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta društvenog života djece sa teškoćama u razvoju i invaliditetom.

 U cilju realizacije projekta MALI KABARE, u periodu januar-juni/2020. godine,  UG Kuća plamena mira raspisuje 

Javni poziv 

za angažman lica na sljedeće oblasti:

 

  • Asistent –  mladi muzičar – ugovor o autorskom djelu

Asistent na radionicama / 1 x sedmično / 2 sata / 2 izvršioca

 

  • Pedagog / psiholog – ugovor o djelu

Osoba za individualno praćenje i evaluaciju napretka korisnika projekta / 1 izvršilac

 

 

  • Logoped-ugovor o djelu

 

Savjetnik za izradu plana i praćenje realizacije projektnih aktivnosti / 1 izvršilac

 

  • Tehničar-svjetlo i zvuk – ugovor o djelu / 1 izvršilac

 

  • Dizajn i vizualizacija – ugovor o autorskom djelu

Dizajn logotipa, plakata, letaka i materijala za štampanje / 1 izvršilac

 

Uslovi za prijavu:

Na Javni poziv se mogu prijaviti pojedinci koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. Državljanin BiH;
  2. Minimalno 2 godine radnog iskustva u nevladinom sektoru i/ili praktično iskustvo za navedene oblasti.

Prijavu izvršiti putem ovog LINKa ili dostaviti na e-mail adresu udruženja svoj CV i motivaciono pismo.

 

https://forms.gle/KycXPKHHwB4EG2zo8 

 

Odabrana lica će zaključiti  ugovor o angažovanju uz novčanu naknadu. 

Prijavu izvršiti najkasnije do 05.01.2020. godine. Odabrani kandidati će biti pozvani na intervju 

  1. 01.2020. godine.

Kontakt osoba, broj telefona i e-mail:

Tamara Hukić, 035/276 330, kucaplamenamira@gmail.com

 

EUflag                                                                                                                                     UNDPlogo

Projekat finansira

Europska unija

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, 

finansira Evropska unija (EU), 

a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).