Početak projekta Mali kabare

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), UG Kuća plamena mira Tuzla realizuje projekat MALI KABARE, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta društvenog života djece sa teškoćama u razvoju i invaliditetom.

Radionice umjetničke inkluzije za djecu, koje se organizuju u Kući plamena mira na Slanoj banji,  počinju u januaru i trajat će do kraja juna 2020. godine.

Cilj projekta je unapređenje kvaliteta društvenog života korisnika i njihovo socijalno uključivanje.

EUflag                                                                                                                                                     UNDPlogo

Projekat finansira
Europska unija

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, 
finansira Evropska unija (EU), 
a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).